Påvisning av kabler

Påvisning av kabler

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser med hensyn til skade på mennesker og utstyr, samt at deler av samfunnet blir strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som en følge av strømbrudd.

Spør først – grav siden!

Du kan be om påvisning av SuNett sine kabler og rør ved henvendelse til vår driftsavdeling. Vi har kartverk over alle linjer og kabler, og i en del tilfeller kan saken løses ved hjelp av kartene våre. Dersom det er behov for kabelpåvisning på stedet, blir dette utført tirsdager og torsdager. Ber om at behov meldes inn i god tid.

Bestilling

Kabelpåvisning og kart bestilles helst på e-post: firmapost@sunett.no som skal inneholde

  • kart med anmerkning av gravested
  • navn og adresse
  • telefonnummer
  • dato for ønsket kabelpåvisning (tirsdag eller torsdag)