Nøytralitet

I henhold til energiloven skal nettselskapene i Norge opptre nøytralt og ikke-diskriminerende overfor alle aktører i det åpne kraftmarkedet.

Du kan lese mer om kravene hos Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) ved å følge linken her: Nettselskapets nøytralitet - NVE.

SuNetts årsrapport om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt: