Strømstanser 2020

Strømstanser 2020

Sunndal Energi er i gang med å få installert jordfeilovervåking i alle sine trafostasjoner. Dette arbeidet har pågått fra 2018, og vil fortsatt foregå i 2020. Arbeidene vil medføre korte strømstanser. Berørte kunder vil få SMS-varsling om strømstans.

Det er derfor viktig at du som kunde har riktig mobilnummer på varsling om strømutkobling. Dette kan legges inn via "Min side" eller gi beskjed direkte til oss.