Utsettelse av ny nettleieordning

Utsettelse av ny nettleieordning

Den nye nettleiordningen som skulle tre i kraft fra 1. januar 2022 er utsatt etter enighet mellom regjeringspartiene og SV. Det blir dermed ingen endring i nettariffene fra SuNett og prisene blir som i dag. Det kan eventuelt bli endring i forbruksavgift.

Eksisterende prisstruktur i SuNett tilfredsstiller forøvrig den nye nettleieordningen. Bakgrunnen for ny nettleieordning er at myndighetene ønsker å legge til rette for bedre utnyttelse av strømnettet og redusere behovet for nettutbygging. For å få til dette skal det koste mer å bruke strøm samtidig med når resten av samfunnet bruker mest strøm, for slik å fordele forbruket utover døgnet.